"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 13 saylı orta məktəbdə