"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 41 saylı orta məktəbdə