"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 25 nömrəli məktəbdə