"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 20 nömrəli məktəbdə