"Futbol və Sağlam Həyat" layihəsi 24 nömrəli məktəbdə